Bilakah masa paling awal untuk saya menuntut hadiah saya?