Adakah saya masih boleh menuntut hadiah jika tiket kemenangan saya hilang?