Adakah hadiah dibayar secara tunai atau dalam bentuk cek?