Bolehkah saya mengambil hadiah kemenangan saya secara sekali gus?