Bagaimanakah cara untuk saya membuktikan kepada pihak berkuasa bahawa wang saya saya perolehi adalah daripada kemenangan saya? Adakah terdapat sebarang dokumen untuk membuktikan perkara ini?