Bolehkah saya mengambil bahagian dalam proses cabutan?