Saya difahamkan bahawa saya akan menerima ganjaran jika mendaftar dengan MyMagnum 4D. Apakah ganjaran itu?