Adakah status pendaftaran “Belum selesai” boleh dianggap pengesahan sebagai ahli M Premium?