Bagaimana jika saya tidak mahu melakukan eKYC atau mengesahkan akaun saya?