Adakah terdapat sebarang caj atau yuran yang dikenakan untuk mendapat faedah-faedah yang ditawarkan dalam program ini?