Adakah projek yang sama akan tertera sepanjang kempen?