Adakah pembayaran hadiah akan dibayar secara tunai atau cek?