Adakah saya boleh menyaksikan proses cabutan langsung?