Adakah saya perlu mendaftar untuk menggunakan aplikasi MyMagnum 4D?