Bolehkah saya melihat keputusan cabutan yang lepas di aplikasi MyMagnum 4D?