Saya dengar terdapat ganjaran pendaftaran bersama aplikasi MyMagnum 4D. Apakah ganjarannya?