Adakah status pendaftaran “Belum Selesai” telah mengesahkan keahlian M Premium saya?