Saya telah kehilangan tiket kemenangan saya, tetapi saya tidak mengimbas tiket ini sebelum sesi cabutan. Adakah saya masih layak untuk menyerahkan kes Kehilangan Tiket Kemenangan?