Berapa banyak kes Hilang Tiket Kemenangan yang boleh saya serahkan?